.
  • 2012-08-03
  • Drugi numer Newslettera Sądu Polubownego w polskiej i niemieckiej wersji językowej
  • Informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera Sądu Polubownego (w polskiej i niemieckiej wersji językowej), który jest poświęcony w głównej mierze arbitrażowi korporacyjnemu w ujęciu prawnoporównawczym. Wśród autorów drugiego numeru Newslettera znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki arbitrażu z zagranicy. »»»
  • 2012-04-24
  • Wykład Sekretarza Sądu Polubownego na temat praktycznych aspektów arbitrażu
  • W dniu 10 maja 2012 r. Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wygłosił wykład z zakresu sądownictwa polubownego pt. „Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych”. Wykład odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, przy współudziale Sekcji Krajowego i Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego. »»»
  • 2011-02-17
  • Praktyczne szkolenie z zakresu arbitrażu
  • Wiceprezes Sądu Polubownego mec. Krzysztof Falkiewicz oraz Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik poprowadzili praktyczne szkolenie dotyczące rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu z wykorzystaniem metod case studies. »»»