.

Artykuł Wiceprezesa Sądu Polubownego w Radca Prawny Dziennik

Ukazał się artykuł Prezesa Sądu Polubownego, mec. Krzysztofa Falkiewicza, pt. „Umowa o arbitraż nie wyłącza automatycznie jurysdykcji sądu powszechnego”. 

 

Zobacz artykuł >