.

Drugi numer Newslettera Sądu Polubownego w polskiej i niemieckiej wersji językowej

Informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera Sądu Polubownego w polskiej i niemieckiej wersji językowej, poświęcony w głównej mierze arbitrażowi korporacyjnemu w ujęciu prawnoporównawczym. Do współpracy przy jego opracowaniu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli arbitrażu z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Grecji i Węgier

 

Ukazywanie się Newslettera (od początku br.) oraz stała współpraca z zagranicznymi specjalistami z zakresu arbitrażu to kolejny istotny krok w rozwoju Sądu Polubownego, działającego już od ponad 20 lat przy warszawskim samorządzie radców prawnych. Chcielibyśmy, aby nasze pismo stało się niezależnym forum debaty o najważniejszych problemach dotyczących krajowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego.

 

Dodatkowo wychodząc naprzeciw niemieckojęzycznym przedsiębiorcom i ich doradcom prawnym działającym w Polsce przygotowaliśmy niemiecką wersję językową drugiego numeru Newslettera Sądu Polubownego. Tym niemieckojęzycznym wydaniem Newslettera chcielibyśmy zapoczątkować aktywność Sądu Polubownego na arenie międzynarodowej. Przygotowany Newsletter zostanie rozesłany do wydziałów ekonomiczno-handlowych placówek dyplomatycznych, izb gospodarczych oraz prawniczych samorządów zawodowych w Niemczech i Austrii.

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką polubownego rozstrzygania sporów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretarzem Sądu Polubownego pod adresem: siwik.r@oirpwarszawa.pl.

 

Robert Siwik

Sekretarz Sądu Polubownego

 

Newsletter 2-2012 - polska wersja

Newsletter 2-2012 - german edition