.

Niemieckie wydanie Newslettera Sądu Polubownego / Deutsche Sonderausgabe des Newsletters des Schiedsgerichts

Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie wychodząc naprzeciw niemieckojęzycznym przedsiębiorcom i ich doradcom prawnym działającym w Polsce przygotował specjalne wydanie Newslettera Sądu Polubownego w języku niemieckim poświęconego krajowemu arbitrażowi oraz Sądowi Polubownemu.

 

Niemieckojęzycznym wydaniem Newslettera chcielibyśmy zapoczątkować aktywność Sądu Polubownego na arenie międzynarodowej. Przygotowany Newsletter zostanie rozesłany do wydziałów ekonomiczno-handlowych placówek dyplomatycznych, izb gospodarczych oraz prawniczych samorządów zawodowych w Niemczech i Austrii – wskazuje redaktor Newslettera, Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik.

 

Poza tym mamy w planach zorganizowanie jeszcze w tym roku kilku praktycznych seminariów z zakresu arbitrażu za granicą, skierowanych do przedsiębiorców skupionych w niemieckich i austriackich izbach przemysłowo-handlowych – dodaje Sekretarz Sądu Polubownego.

 

Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie współpracuje od dłuższego czasu z zagranicznymi praktykami i naukowcami z zakresu arbitrażu, czego efektem jest m.in. przygotowanie kolejnego numeru Newslettera Sądu Polubownego poświęconego w głównej mierze arbitrażowi korporacyjnemu w ujęciu prawnoporównawczym. Do współpracy przy jego opracowaniu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli arbitrażu z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Grecji i Węgier. Drugi numer Newslettera ukaże się już w przyszłym tygodniu – zapowiada Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik.

 

Stała współpraca z zagranicznymi specjalistami z zakresu arbitrażu to kolejny istotny krok w rozwoju Sądu Polubownego działającego już od ponad 20 lat przy warszawskim samorządzie radców prawnych. Długa tradycja działalności Sądu Polubownego, renoma instytucji przy której istnieje oraz zagraniczne kontakty sprawiają, że do Sądu Polubownego trafia coraz więcej spraw o charakterze międzynarodowym – wskazuje Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik.   

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką polubownego rozstrzygania sporów, szczególnie w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretarzem Sądu Polubownego pod adresem: siwik.r@oirpwarszawa.pl.       

 

Niemieckie wydanie Newslettera / Deutsche Sonderausgabe des Newsletters