.

Pierwszy numer Newslettera Sądu Polubownego

Wraz z początkiem nowego roku Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie rozpoczął nową formę działalności, polegającą na wydawaniu Newslettera Sądu Polubownego.

 

Ukazywanie się Newslettera to kolejny ważny krok w rozwoju Sądu Polubownego, jednego z najstarszych sądów polubownych działających w Polsce. Chcielibyśmy, aby nasze pismo stało się niezależnym forum debaty o najważniejszych problemach dotyczących krajowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego – wskazują Prezes Sądu Polubownego Krzysztof Falkiewicz oraz Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik, redaktorzy Newslettera.


Plik PDF z Newsletterem