.

Kolejne posiedzenie Komitetu Sądu Polubownego

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sądu Polubownego przy OIRP Warszawa, które było poświęcone w dużej mierze rozpatrzeniu zgłoszeń o wpis na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Polubownego. Przeprowadzony przez Sąd Polubowny kolejny nabór na arbitrów spowodował wpłynięcie ok. 25 zgłoszeń kandydatów na arbitrów, z których pozytywną rekomendację większości członków Komitetu Sądu Polubownego i w konsekwencji pozytywny wpis na listę arbitrów uzyskało 8 osób (mec. Janusz Adamkowski, mec. dr Joanna Brylak, mec. Edyta Snakowska, mec. Andrzej Pakuła, mec. Sebastian Jankowski, mec. Wiesław Zajączkowski, mec. Andrzej Szmigiel oraz mec. dr Kyriaki Noussia).