.

Wykład Sekretarza Sądu Polubownego na temat praktycznych aspektów arbitrażu

Wykład Sekretarza Sądu Polubownego na temat praktycznych aspektów arbitrażu

 

W dniu 10 maja 2012 r. Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wygłosił wykład z zakresu sądownictwa polubownego pt. „Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych”. Wykład odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, przy współudziale Sekcji Krajowego i Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego.