.

Wywiad z Wiceprezesem Sądu Polubownego

W najnowszym numerze miesięcznika naukowego „Prawo Europejskie w Praktyce” ukazał się wywiad z Wiceprezesem Sądu Polubownego, mec. Krzysztofem Falkiewiczem, na temat oceny przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dot. sądownictwa polubownego pt. „Arbitraż nadal popularny”. 

 

Zobacz więcej >