SPECJALIZACJA Prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo ochrony danych osobowych, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy, spory domenowe, prawo zamówień publicznych, prawo żywnościowe, prawo konsumenckie, prawo handlowe i prawo gospodarcze
ROK URODZENIA 1979 r.
WYKSZTAŁCENIE
  • 2002 r. - Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Florydy

  • 2003 r. - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  • 2004 r. - Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej, WPIA Uniwersytet Warszawski

  • 2012 r. - Akademia Psychologii Przywództwa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  • 2003-2004 Prawnik w Departamencie Strategii Rozwoju Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

  • 2004 Prawnik w Kancelarii Prawnej Siwek Gaczyński sp.p.

  • 2004 - Radca prawny, Senior Asscociate w Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  • OIRP w Warszawie

  • Wpisany na listę kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa prowadzoną przez Ministra Skarbu Państwa

  • Mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

INNE  
 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski, niemiecki