SPECJALIZACJA prawo pracy, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych
ROK URODZENIA 1965 r.
WYKSZTAŁCENIE
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 1990 r.
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych, 2009 r. 
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Studia Podyplomowe Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 2008 r. 
 • Wyższa Szkoła  Finansów i Zarządzania – Studia Podyplomowe Europejskiego prawa materialnego, 2005 r.   
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
 • 1995  – radca prawny w OIRP w Warszawie  
 • od 05.2003  - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
 • 01-04.2003   Szkoła  Główna Służby  Pożarniczej  
 • 01.2002 -04.2003  Własna Kancelaria Prawna  
 • 01-06. 2002  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Targówek” 
 • 07.1999-12.2001   Telekomunikacja  Polska  S.A. 
 • 06.1994 – 06.1999  Sąd  Rejonowy dla Warszawy Pragi  -  VII  Wydział Pracy i Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVIII  Wydział Gospodarczy –  Rejestr Zastawów 04.-05.1994  Bank  Gospodarki  Żywnościowej 
 • 09.1991 – 12.1993 Sąd  Wojewódzki  w  Warszawie  11.1990 – 04.1991 Narodowy  Bank  Polski 
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • OIRP w Warszawie
INNE
 • 1996 r., nominacja na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego 
 • 1994 r. nominacja na stanowisko Asesora Sądu Rejonowego