SPECJALIZACJA prawo upadłościowe i naprawcze, prawo medyczne, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo mediów, prawo pracy, prawo europejskie i międzynarodowe, zagraniczne porządki prawne
ROK URODZENIA 1980 r.
WYKSZTAŁCENIE
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, 2004 r. 
 • aplikacja sądowa 2007 r. 
 • studia doktoranckie – otwarty przewód doktorski
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
 • 2004 – 2007 r. – asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego – WPiA UMCS 
 • 2007 – 2009 – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, VI Zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta – główny specjalista, p.o. zastępcy dyrektora zespołu 
 • 2008 r. – wpis na listę adwokatów 
 • 2009 r. – wpis na listę radców prawnych 
 • 2008 – 2011 r. – Kancelaria Radców Prawnych Kalwas i wspólnicy – adwokat, radca prawny 
 • 2009 r. – obecnie - Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Świecy
 • 2011 r. - obecnie - Partner Zarządzający w kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" Sp.k. 
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • OIRP w Warszawie, ORA w Warszawie
INNE
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych – wykładowca 
 • Krajowy Sąd Arbitrażowy – arbiter 
 • Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa – superarbiter 
 • Członek Zespołu ds. zmiany systemu prawno – administracyjnego - Kongres Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP 
 • Członek Zespołu ds. partnerstwa publiczno – prywatnego – Ministerstwo Gospodarki 
 • Członek Komitetu ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego