SPECJALIZACJA prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo umów handlowych, spory budowlane, FIDIC
ROK URODZENIA 1982 r.
WYKSZTAŁCENIE
  • Uniwersytet w Katanii, Wydział Prawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego - 2005 r.

  • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, magister – 2006 r.

  • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, doktor – 2012 r.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  • 2010 r. – wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie

  • od 2006 r. - „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza”, Spółka komandytowa w Warszawie

  • staże i praktyki w sądach i urzędach administracyjnych we Włoszech i w Wielkiej Brytanii

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  • OIRP w Warszawie

INNE

współpracownik Wydziału Prawa i Administracji uniwersytetu Warszawskiego (prowadzenie zajęć dydaktycznych z prawa cywilnego)

laureat rankingu 30. najzdolniejszych prawników przed 35. rokiem życia "Rising Stars

Prawnicy Liderzy Jutra” zorganizowanego przez "Dziennik Gazetę Prawna" i Wydawnictwo "LexisNexis"

laureat Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego w 2009 r.

 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski, włoski