.

KONTAKT

 

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE


ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa

www.sadpolubowny.info.pl

KRZYSZTOF FALKIEWICZ
Prezes Sądu Polubownego
 

Spotkanie z Prezesem po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mailową

adres e-mail:krzysztof@falkiewicz.pl

  

DR ANDRZEJ TYNEL
Honorowy Prezes Sądu Polubownego


 

SEKRETARIAT SĄDU POLUBOWNEGO:


Zuzanna Kruszczyńska

adres e-mail: kruszczynska_z@oirp.waw.pl

 

Sąd Polubowny

Okręgowa Izba Radców Prawnych

ul. Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

tel. 0 22 862 41 69 (-72) wew. 114,

fax 022 862 66 07