SPECJALIZACJA Prawo cywilne, prawo gospodarcze,  postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej,  prawo pracy, prawo budowlane
ROK URODZENIA 1955 r.
WYKSZTAŁCENIE
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, 1979 r.Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, 1979 r.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  • 1979–1981r. - etatowy aplikant sądowy przy Sądzie Wojewódzkim (obecnie: Sąd Okręgowy) w Warszawie

  • 1982-1983 r. - asesor sądowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i orzekanie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział I Cywilny

  • 1984 - 1991 r. - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i kontynuacja pracy w Wydziale I Cywilnym tego Sądu

  • 1991 r. - orzekanie w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział I Cywilny, początkowo jako sędzia delegowany, a następnie po otrzymaniu nominacji na sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie jako sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - do końca sierpnia 1994 r.

  • od października1994 r. - radca prawny w JRM Kancelaria Prawnicza Radców Prawnych Magdaleny Lech-Chełmińskiej i Romualda Chełmińskiego spółka cywilna w Warszawie  

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  • OIRP w Warszawie

INNE

1982-1985 r. - przewodniczący składu orzekającego w Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy przy Urzędzie Dzielnicowym Warszawa Mokotów;

1996-1999 r. konsultant prawny w sprawach cywilnych i rodzinnych w Senacie RP;

współautor (drugi współautor: Violetta Przybyła) Praktycznego komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z orzecznictwem (wydania I oraz  II i III uaktualnione i rozszerzone, Warszawa 1995 r.,  2003 r. oraz 2006 r.) oraz Wzorów pism procesowych w sprawach rodzinnych z komentarzem Warszawa 1999 r. - obie książki wydane przez Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich