SPECJALIZACJA prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo spółek handlowych, przekształcenia własnościowe (komercjalizacja, komunalizacja i prywatyzacja)
ROK URODZENIA 1971r.
WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
 • 1.09.1995 - 30.09.1997 - Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim -  etatowy aplikant sądowy
 • 13.11.1997 - 30.09.2000 - Opoczno S. A. w Opocznie specjalista ds. prawnych w Dziale Obsługi Prawnej
 • 1.03.2000 - 30.09.2000 - Klub Sportowy „CERAMIKA" Opoczno - członek zarządu
 • 1.10.2000 - 28.02.2001 - Kancelaria Prawnicza „Żebrowski i Wspólnicy"  - asystent
 • 1.2003 – 31.12.2004 - Polski Związek Piłki Nożnej – członek Wydziału Organizacyjno – Prawnego
 • 14.06.2002 – 29.09.2005  Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” sp. z o.o. z siedzibą Lublinie –sekretarz rady nadzorczej
 • 30.09.2005 – 24.03.2006 CHEMIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sekretarz rady nadzorczej
 • 30.05.2005 – 11.03.2008 British - American Tobacco Polska S.A z siedzibą w Warszawie - członek rady nadzorczej
 • 03.2008 – 31.08.2010 PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcu – członek rady nadzorczej
 • 19.06.2006 – obecnie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą Warszawie  - wiceprzewodniczący rady nadzorczej
 • 6.08.2001 – 22.05.2006 Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Prawny – naczelnik wydziału, radca prawny
 • 23.05.2006 – 14.02. 2007 Ministerstwo Skarbu Państwa – Dyrektor Departamentu Monitorowania Zobowiązań Prywatyzacyjnych
 • 1.10.2010 – obecnie Pełnomocnik Wspólnika Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi
 • 15.02. 2007 – obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa – Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 OIRP w Łodzi, OIRP w Warszawie
INNE  Działalność dydaktyczna w zakresie przekształceń własnościowych.