SPECJALIZACJA

Umowy handlowe w ogólności, nieruchomości i prawo budowlane, transport, spedycja, projekty infrastrukturalne, prawo administracyjne i konstytucyjne, prawo energetyczne

ROK URODZENIA 1969 r.
WYKSZTAŁCENIE
  • 1994 r. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydzial Prawa i Administracji

  • 1993 r. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydzial Politologii 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  • Wspólnik, radca prawny, Szef Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie. Były Dziekan Wydziału Ekonomii WSGN, były Dziekan Wydziału Administracji WSGN, były Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM. 2001 r. - doktor habilitowany nauk prawnych, od 2009 r. profesor nauk prawnych

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  • OIRP w Warszawie

  • Abiter Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie

INNE  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oraz na Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie
 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski, rosyjski