SPECJALIZACJA bankowość, dystrybucja, energia, inwestycje zagraniczne, joint venture, kontrakty FIDIC, licencje, roboty budowlane, ropa naftowa i gaz, sport, sprzedaż trans-graniczna, transakcje M&A (fuzje i przejęcia), transfer technologii, umowy handlowe, własność intelektualna
ROK URODZENIA 1953 r.
WYKSZTAŁCENIE
  • Wyższe prawnicze

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  • 1984 r. – wpis na listę adwokatów w Poznaniu

  • 1993 r. – wpis na listę adwokatów w Paryżu

  • 1994r. – wpis na listę adwokatów w Warszawie

  • 2006 – 2009 Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

  • 2006 – 2009 Redaktor Biuletynu Arbitrażowego

  • 1993 – nadal Partner w Kancelarii SALANS

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  • Jest członkiem rzeczywistym (fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Australian Centre for International Commercial Arbitration w Sydney, ICC European Arbitration Group, członkiem Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego, dożywotnim członkiem Indyjskiej Rady Arbitrażowej, polskim delegatem w II Grupie Roboczej UNCITRAL (Arbitration and Conciliation), członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, członkiem Swiss Arbitration Association, Swedish Arbitration Association, Austrian Arbitration Association,  Canadian Bar Association, International Bar Association, Union Internationale des Avocats, Law Society of England & Wales, Hong-Kong Mediation Council i in.

INNE

Polecany w zakresie rozstrzygania sporów przez Global Chambers Report, określony jako wybitna osobowość przez Practical Law Company 2008; uznany za eksperta w dziedzinie rozwiązywania sporów sądowych, mediacji i arbitrażu przez Legalease, oceniony jako najlepszy arbiter w Polsce przez Who's Who Legal – Commercial Arbitration 2008, zwycięzca w kategorii Arbitraż w Polsce przez ILO International Client Choice Award 2010, Złoty Krzyż Zasługi za promocję Polski jako miejsca arbitrażu

Członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, polski delegat w Arbitrażowej Grupie Roboczej UNCITRAL, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2006-2009), członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitrażowego, wpisany na listę adwokatów w Poznaniu (1984), Paryżu (1993) i w Warszawie (1994)

Członek rzeczywisty (fellow) Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb) i Australian Centre for International Commercial Arbitration; członek Canadian Bar Association, Law Society of England & Wales, oraz IBA Arbitration Committee, członek AFA, ASA, CEA, CEPANI, DIS, ICA, ITA, SAA, UIA, niezależny konsultant FIDIC, ekspert WIPO

 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski