SPECJALIZACJA Prawo spółek, prawo handlowe, prawo papierów wartościowych, rozstrzyganie sporów korporacyjnych, arbitraż Krajowy oraz międzynarodowy
ROK URODZENIA 1978 r.
WYKSZTAŁCENIE
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2001 r.

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, 2009 r. (doktor nauk prawnych)

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  • 2005 r. – wpis na listę radców prawnych

  • 2001-2009 r. - Gleiss Lutz w Warszawie, a następnie Of Counsel w Kancelarii Prawnej Gessel oraz Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

  • Od 2009 r. – Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  • OIRP w Warszawie

INNE

Arbiter krajowy i międzynarodowy (w latach 2010-2012 Prezes, a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu).

 

Redaktor oraz główny autor praktycznego podręcznika „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (C.H. Beck, Warszawa 2005 r.); współautor komentarza do prawa bankowego pod. red. F. Zolla (Zakamycze, Kraków 2005 r.); autor monografii pt. „Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych” (C.H. Beck, Warszawa 2010 r.); redaktor naukowy oraz współautor praktycznego podręcznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 - 2009” (OIRP, Warszawa 2010 r.) oraz „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010 (C.H. Beck, Warszawa 2011).

 

Autor ponad trzystu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego m.in. w czasopismach „Prawo Bankowe”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”.

 

Posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami.
 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski, niemiecki