.

Posiedzenie Komitetu Sądu Polubownego

Z inicjatywy Prezydium Sądu Polubownego odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sądu Polubownego. W posiedzeniu tym spotkaniu uczestniczył również Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie mec. Włodzimierz Chróścik.

 

Posiedzenie Komitetu było poświęcone w dużej mierze rozpatrzeniu zgłoszeń o wpis na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Polubownego. Przeprowadzony przez Sąd Polubowny nabór na arbitrów spowodował wpłynięcie ok. 30 zgłoszeń kandydatów na arbitrów, z których pozytywną rekomendację większości członków Komitetu Sądu Polubownego i w konsekwencji pozytywny wpis na listę arbitrów uzyskało 6 osób (mec. Aleksandra Boniuszko-Iwańczuk, mec. Iwona Dasiewicz-Lasek, mec. Paweł Kokieć, mec. Dariusz Kulgawczuk, mec. Marcin Moryń). Przedmiotem posiedzenia był również wybór Przewodniczącego Komitetu Sądu Polubownego spośród jego członków, którym został wybrany dr hab. Przemysław Drapała.