.

Praktyczne szkolenie z zakresu arbitrażu

Wiceprezes Sądu Polubownego mec. Krzysztof Falkiewicz oraz Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik poprowadzili praktyczne szkolenie dotyczące rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu z wykorzystaniem metod case studies.

 

Szkolenie odbyło się w ramach Poniedziałków radcowskich w Warszawie, organizowanych przez  Komisję ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i zgromadziło kilkudziesięciu słuchaczy, radców prawnych i aplikantów radcowskich.


Zobacz >