.

Uczestnictwo przedstawiciela Sądu w międzynarodowej konferencji naukowej

Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wystąpił jako prelegent na IV Międzynarodowej Konferencji pt. Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.


Robert Siwik wygłosił wykład pt. „Role of arbitration tribunals in inter-states conflicts and in economic cases (state v. foreign investor)” oraz uczestniczył w panelu poświęconym arbitrażowi inwestycyjnemu.