.

Wystąpienie Prezesa Sądu Polubownego na konferencji arbitrażowej

KONFERENCJA „ARBITRAŻ ALTERNATYWĄ DLA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO”W ramach działalności promocyjnej Sądu Polubownego oraz popularyzacji sądownictwa polubownego, Prezes Sądu Polubownego w dniu 16 maja 2011 r. wystąpił na konferencji naukowej pt. "Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego", organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

Przedmiotem wystąpienia Prezesa Sądu Polubownego był „Wpływ zbycia przedsiębiorstwa na klauzulę arbitrażową (case study: spór dotyczący roszczeń wynajmującego z umowy najmu w sytuacji gdy - związany klauzulą arbitrażową- najemca zbył swoje przedsiębiorstwo)”.

 

Pobierz zaproszenie
Pobierz agendę
Pobierz plakat

 

 

KONFERENCJA „ARBITRAŻ ALTERNATYWĄ DLA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO”

ORGANIZATORZY:

ELSA Warszawa
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego działające przy WPIA UKSW

 

AGENDA

16 maja 2011
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Sala 106 Auditorium Maximum
ul. Wóycickiego 1/3
10.15 – 10.30 dziekan WPIA UKSW - prof. dr hab. Marek Michalski otwarcie 
10.40 – 11.00
prof. dr hab. Jadwiga Pazdan
Zapis na sąd polubowny
11.10 – 11.30 mec. Michał Kocur (Kancelaria Woźniak&Kocur)
Czy arbitraż może stanowić alternatywę dla postępowań sadowych i czy rzeczywiście jest
lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców?
11.40 – 12.00 dr Marek Jeżewski
Publicznoprawny charakter arbitrażu inwestycyjnego
12.10 – 12.30 prof. dr hab. Józef Okolski
Poufność i bezstronność arbitrów w międzynarodowym arbitrażu handlowym
12.40 – 13.10 przerwa kawowa
13.20 – 13.40 dr Dariusz Fuchs
Znaczenie arbitrażu w rozwiązywaniu sporów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
13.50 – 14.10 mec. Ryszard Kalisz
Polubowne rozstrzyganie sporów jako realizacja zasady państwa obywatelskieg
14.20 – 14.40 dr Radosław L. Kwaśnicki (Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy)
Wpływ zbycia przedsiębiorstwa na klauzulę arbitrażową (case study: spór dotyczący roszczeń
wynajmującego z umowy najmu w sytuacji gdy - związany klauzulą arbitrażową- najemca
zbył swoje przedsiębiorstwo)
14.50 – 15.10 dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (Kancelaria GESSEL)
15.15 zakończenie
* Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w harmonogramie wystąpień
Pobierz